Vytápění prodejny Kaufland, Varnfsdorf

Systém LoWaTec efektivně vytápí a chladí i prodejní plochy supermarketů. V celém prostoru udržuje různé teplotní hladiny v závislosti na požadavcích. Tento systém vytápění a chlazení je absolutně bezúdržbový a zabraňuje nežádoucímu víření prachu.