Vytápění prodejny Lidlu v Praze, Zdiby

Systém LoWaTec nevytápí a nechladí pouze průmyslové haly a sklady, ale efektivně vytápí a chladí i obchodní centra a supermarkety. V celém prostoru udržuje různé teplotní hladiny v závislosti na požadavcích.