Aktivace betonového jádra (BKT)

Home / Aktivace betonového jádra (BKT)

Popis systému aktivace betonového jádra LoWaTec

Tepelná aktivace betonového jádra označuje systémy, které využívají účinnou zásobní hmotu stavby k regulaci vnitřní teploty. Systém může sloužit jak pro vytápění, tak pro chlazení prostor.
 • Při budování masivních stropů, jsou do střední betonové složky integrovány trubky PE-Xa a jsou naplněny vodou jako chladícím popř. topným médiem.
  Masivní betonový strop je přitom kompletně tepelně aktivován, jako zásobní hmota, a slouží jako předávací plocha vytápění popř. chlazení. Na základě velkých předávacích ploch zůstávají rozdíly systémových teplot adekvátně nízké a mohou tak být efektivně použity energeticky úsporné generátory tepla popř. chladu (např. tepelná čerpadla). V provozu????chlazení činí systémové teploty přibližně 16 – 20 °C, v????provozu vytápění přibližně 22 – 28 °C.
 • Objemový průtok a výkon zdroje jsou během provozu nastaveny tak, že teploty povrchu budou konstantní a to 20 – 24 °C.
  Masivní stavební díl přijímá teplo a chlad nejen prostřednictvím média, ale také okolního prostoru, uchovává ho a znovu ho šíří s časovou prodlevou do prostor budovy. Zátěžové špičky tím klesnou a částečně se dokonce posunou do doby, kdy se prostor nevyužívá. Dá se nastavit samoregulační efekt, podmíněný různými teplotami během dne a noci, čehož se dá využít obzvláště v kancelářských budovách.

 • průmyslové podlahové vytápění a chlazení
 • průmyslové podlahové vytápění a chlazení
 • průmyslové podlahové vytápění
 • Cílem aktivace betonového jádra je tepelná pohoda, vytvořená způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a zároveň šetří náklady.
  Optimální oblastí použití jsou budovy s malou až střední tepelnou zátěží. U středních až velkých budov může být použita pouze pro pokrytí základní tepelné zátěže. Především v kancelářských a správních budovách nachází aktivace betonového jádra ve zvýšené míře své využití jako alternativa k VZT-zařízením (vytápění/chlazení) nebo chladícím stropům. Zde získává výhodu díky nízkým nákladům na investice a provoz.
 • Dalšími oblastmi použití mohou být také vícepatrové budovy – jako např. nemocnice, školy, banky, autosalony, veletržní budovy, muzea a výstavní budovy.

Přednosti systému BKT

Nízké provozní náklady a ekonomický provoz

Především díky optimálnímu využití obnovitelných energií, jako jsou např. tepelná čerpadla. Pro chlazení jsou vhodné energie ze životního prostředí, jako např. volné chlazení z vrtů, základové desky nebo chlazení pomocí spodní vody.

Absolutní architektonická prostorová volnost

Odpadají náklady na případné přestavby vzduchotechniky při dodatečném dělení prostorů.

Komfortní teploty v místnosti

Komfortní teploty v místnosti v létě odpovídající směrnicím. Dá se nastavit stejný teplotní profil uvnitř prostoru.

Pro budovy s malou až střední tepelnou zátěží

Dostačující v budovách s malou až střední tepelnou zátěží. Kromě toho je v případě vytápění zajištěno pokrytí základní zátěže, a tím se snižují náklady na další topná zařízení.

Pro budovy se střední až velkou tepelnou zátěží

V budovách se střední až velkou tepelnou zátěží přebírá aktivace betonového jádra odvádění základní tepelné zátěže. To vede k posunu priority VZT-zařízení. Nezaměřujeme se nyní nuceně na chlazení, nýbrž i na kvalitu vzduchu v místnosti.

Úspora nákladů na celkovou stavbu

Redukcí popř. dokonce eventuálním vypuštěním VZT-zařízení mohou být plánovány a postaveny nižší výšky podlaží. To může vést k úspoře nákladů na celkovou stavbu.

!Nižší pořizovací náklady oproti chladícím stropům a VZT-zařízením!

Na míru dodáme a zajistíme

Společnost GEROtop spol. s r.o. je v tomto směru komplexním dodavatelem. Nabízíme kompletní řešení primárního okruhu pro tepelná čerpadla, až po dodání a instalaci plošného vytápění
a chlazení.

Ideální kombinací je tepelné čerpadlo typu (země × voda) a systému plošného průmyslového vytápění. Společnost GEROtop spol. s r.o. je v této oblasti tím pravým dodavatelem.

 • kompletního sortiment tepelných čerpadel a příslušenství
 • kompletní dodávky systémů průmyslového vytápění LoWaTec
 • projekce, servis a poradenství
vytápění a chlazení tepelným čerpadlem