Revoluce ve vytápění hal

Home / Revoluce ve vytápění hal

Podlahové vytápění a chlazení průmyslových hal značky LoWaTec představuje revoluční systém, který je výhodný jak z ekonomického hlediska, tak kvůli své vysoké účinnosti, a to především pro průmyslové haly, skladové haly, ale i velkoplošné prodejny a obchodní centra.

Řešíte otázku, jaké topení pro vytápění vaší haly?

Možností, jak vytápět novou halu je mnoho. Existují konvenční druhy vytápění, které většinou znamenají jen malou vstupní investici, nicméně jejich účinnost a provozní náklady nejsou už tak zcela ideální. Další otázkou je, jak udržet klima vhodné pro práci zaměstnanců i v letních obdobích? Z toho důvodu shledáváme, vzhledem ke stále rostoucím teplotám v těchto měsících, za důležité, aby systém vytápění uměl jen s malými úpravami i chladit.

Navíc by neměly být opomenuty ani otázky vlivu na životní prostředí. Pokud si investor nebo provozovatel průmyslové haly dosadí do této „rovnice“ systém vytápění značky LoWaTec, dostane ideální řešení, které má oproti konvenčním způsobům vytápění a chlazení následující zásadní přednosti. Posuďte sami, zdali by tento systém nebyl vhodný i pro vytápění právě vaší haly nebo průmyslových či obchodních prostor.

Vytápění / chlazení hal LoWaTec a jeho výhody

  • Hospodárnost vytápění

Stavitelé a provozovatelé velkých hal jsou v době globalizace, a z toho plynoucí zvýšené konkurence od začátku postaveni před otázku: Jak co nejúsporněji mohu svoji nemovitost provozovat? Průmyslové podlahové vytápění hal LoWaTec se vyznačuje energeticky úsporným způsobem provozu. Jako nízkoteplotní topný systém výrazně zvyšuje účinnost zdroje tepla. Tato nízká provozní teplota je možná hlavně díky velkoplošnému topnému tělesu v podlaze haly. Využitím tepla z výrobních procesů a použitím tepelných čerpadel systému země × voda, lze dostatečně snížit náklady výroby tepla, popř. chladu.

 

  • Minimální potřeba údržby

Oproti klasickým, viditelným topným systémům nevznikají u plošného vytápění žádné náklady na údržbu, jako např. čištění, výměny nebo nátěru, jelikož topení je umístěno v podlaze haly.

 

  • Zdravé pracovní klima – možnost vytápění i chlazení

Jedno zařízení umožňuje v zimě topit a přes léto naopak zase chladit. Navíc podle nařízení pro pracoviště nesmí být žádný pracovník vystaven tepelné nepohodě, jako např. velkému teplotnímu rozdílu mezi oblastí nohou a oblastí hlavy, nebo silnému odvodu tepla nad podlahou při teplotách povrchu pod 18 °C. Průmyslové plošné vytápění LoWaTec zajistí rovnoměrně rozložené, mírně sálavé teplo a žádné zvíření prachu.

vytápění a chlazení skladových hal

průmyslové vytápění haly
  • Prostorová volnost a úspora

Jelikož průmyslové vytápění LoWaTec je zabudováno v podlaze, dochází k optimálnímu využití prostoru a rozložení tepla v něm. Celý prostor může být plně využit jako výrobní nebo skladovací plocha, aniž by vznikaly chladné oblasti ve stínu záření. Kromě toho se tak vyvarujeme speciálním požadavkům na statiku a konstrukci stropu haly.

 

  • Žádné extra požadavky na pozemní konstrukci podlahy

Průmyslové podlahové vytápění se dá integrovat do téměř každé konstrukce podlahové desky. Montáž potrubí se provádí do betonové desky a je zafixované upevňovací lištou zakotvenou v podlaze nebo se upevní na výztuž v betonu – nejčastější řešení. Průmyslové podlahové vytápění LoWaTec přitom nemá žádný vliv na dopravní zátěž podlahové desky, dle návrhu statika.

 

  • Optimální kombinace systémů

Rozhodující předností průmyslového podlahového vytápění LoWaTec je možná (i dodatečná) instalace tepelného čerpadla, kogenerace, jakož i rekuperace, jako zdroje tepla. Náklady na energii v posledních letech stále rostou. Pro budoucnost a konkurenceschopnost je nejlépe vybavit váš objekt vytápěcím systémem LoWaTec. Nově postavená skladovací, výrobní nebo průmyslová hala vykazuje dnes tepelnou zátěž cca 45 W/m². Tato skutečnost, ve spojení s dobrým přenosem tepla betonu, poskytuje optimální předpoklady pro použití geotermální energie, kogenerace nebo rekuperace tepla.

U výše popsaného standardu haly bude potřeba průměrná přívodní teplota pouze asi 35 °C, čímž bude umožněn energeticky optimální provoz. Zdroj tepla může být později kdykoliv dovybaven. Ostatním topným systémům, jako např. stropním sálavým tělesům, světlým popř. tmavým zářičům nebo stropním ohřívačům vzduchu, je tato výhoda odepřena.

Vytápění haly LoWaTec v praxi

V současné době systém LoWaTec úspěšně vytápí a chladí nespočet komerčních a průmyslových objektů téměř po celé Evropě − od skladových hal a výrobních objektů až po obchodní centra a sportoviště. Jeho použití je téměř univerzální.

Pojďme se ale podívat „zblízka“ na konkrétní projekt v ČR. Nedávno jsme se zeptali spolumajitele výrobní haly MVP Pelhřimov na jeho zkušenosti s tímto druhem vytápění po prvním roce provozu. Majitel nám sdělil, že je velice příjemně překvapen jeho účinností. Jde o halu s tepelnou ztrátou cca 34 kW, kde v současné době dosáhli výše ročních nákladů na vytápění kolem 36.000 Kč, což je na objekt o rozloze 964 m2 podlahové plochy dost příznivá cena.

Na začátku topného období bylo samozřejmě nutné systém zregulovat tak, aby v každé části haly bylo docíleno komfortní teploty. Nicméně po zbytek zimy systém již fungoval zcela automaticky a funguje podle slov spolumajitele výborně nejen v prostorách haly, ale i kancelářích. V průběhu celé topné sezóny už nebylo nutné zasahovat do nastavení vytápění. Taktéž zaměstnanci se celou dobu cítili naprosto komfortně. Každý sektor haly nebo kanceláří lze samostatně regulovat a pracovní místa zaměstnanců se nemusí podřizovat pozici zdroje vytápění, jak to u jiných systémů bývá.

Mapa projektů, kde vytápí LoWaTec

Jako další podstatná výhoda byla zmíněna prostorová volnost. Jelikož v celém prostoru nikde nepřekáží otopná zařízení a tělesa, tak se na ně zaměstnanci nemusí při manipulaci se zbožím a materiálem ohlížet a obávat se jejich případného poškození. Nezanedbatelnou výhodu spatřují také v tom, že při častém větrání, kdy se vrata otevírají dokořán, naakumulovaná plocha v celé hale zajistí velmi brzké rovnoměrné prohřátí celého prostoru. Podstatným parametrem pro výběr systému byly i jeho provozní náklady s výhledem do budoucna. Smyslem bylo připravit takový systém, který bude moderní, úsporný a zajistí nízké platby za vytápění objektu. Takže není divu, že výběr padl na kombinaci tepelného čerpadla a systému podlahového vytápění LoWaTec, který pracuje s nízkými teplotami otopné vody, což je výhodné pro dosažení vysokého topného faktoru tepelného čerpadla. Čím nižší teplota na straně vytápění, tím lepší topný faktor.

vytápění haly Pelhřimov

NAPIŠTE NÁM SVŮJ DOTAZ

Pište nám veškeré dotazy nebo rovnou kontaktujte našeho specialistu.