Návrh podlahové konstrukce

Home / Návrh podlahové konstrukce

Podlahová konstrukce u průmyslového vytápění hal LoWaTec

Užitná zátěž

Podle požadované užitné zátěže stanoví statik kvalitu a druh betonu, jakož i konstrukční zátěž a tloušťku betonových desek. Průmyslové plošné vytápění LoWaTec neobsahuje žádné systémové prvky, které by omezovaly užitnou zátěž, tudíž nemusí být zohledňována žádná systémově podmíněná omezení. Podívejte se na nejčastěji používané druhy betonu.

Druh konstrukce

V případě, že podlahová deska bude postavena dříve než stěny haly, bude montáž průmyslového plošného vytápění LoWaTec provedena venku. Mohou zde být nutná bezpečnostní opatření, podmíněná povětrnostními vlivy. Před instalací průmyslového plošného vytápění musí být podklad schválen vedením stavby, protože topení je integrované do budoucí betonové desky.

Podklad

Při nedostatečné nosnosti podkladu bude zabudována základní nosná vrstva. Jako materiál se používá především štěrkopísek nebo štěrk, přičemž k němu může být pro zvýšení nosnosti přidáno pojivo (např. cement). O nutnosti nosné vrstvy rozhoduje statik. Pro dosažení rovného povrchu se na podklad, popř. na nosnou vrstvu, nanese čistá filtrační vrstva (řídká vrstva betonu nebo cementového nátěru).

Izolace stavby

Podle kvality podkladu (vlhkost půdy, tlaková nebo netlaková voda) musí být stanovena dle příslušných norem izolace stavby.

Rozhodnutí o uložení stavební izolace přísluší projektantovi budovy, montáž stavební firmě.

Tepelná izolace

Pokud to bude nutné, bude položena pod betonovou desku tepelná izolace. Dělící stropy vícepatrových průmyslových staveb, se stejným způsobem užití, by podle norem měly být vybaveny tepelnou izolací pod konstrukcí, pokud je průmyslové plošné vytápění umístěno uvnitř betonového stropu. Montáž tepelně-izolační vrstvy provádí nejčastěji stavební firma.

Dělící a kluzné vrstvy

Tepelně izolační vrstvy, jakož i nespojené nosné vrstvy, by měly být zakryty dělící vrstvou z polyetylenové fólie. Tyto fólie zaručí oddělení materiálů a zabrání látkové přeměně. Předejde se tepelným mostům v důsledku vnikajícího betonu. Mezi betonovou desku a nosnou vrstvu budou umístěny kluzné vrstvy ve formě dvouvrstvé polyetylenové fólie. Fólie snižuje tření mezi betonovou deskou a nosnou vrstvou a tím spojené zatížení betonové desky. Montáž dělících provádí nejčastěji stavební firma.