Druhy betonu

Home / Druhy betonu

podlahové vytápění hal
Vyztužený beton je klasickým provedením betonu. Skládá se ze spodní a horní výztuže se speciálním distančním držákem mezi jednotlivými vrstvami výztuže.

Zpravidla je spodní výztuž použita jako nosník, tzn. potrubí PE-Xa LoWaTec je připevněné pomocí kabelových spojek nebo speciálního spojovacího stroje na spodní ocelové výztuže.

Výhoda: pevnost při velmi vysokých zátěžích
Nevýhoda: začátek natápění teprve po 28. dni

Železobeton se skládá z betonu a ocelových vláken. Beton se prokládá ocelovými vlákny, takže při uložení betonu se nastaví trojrozměrné ukotvení, a tím se nahradí klasické vyztužení.

Jako nosník trubek se použije ocelová rohož (např. Q131 popř. Q188 – min. průměr výztuže 5 mm), aby se zamezilo vyplavání trubek na povrch při betonáži.

Výhoda: nízké náklady na montáž
Nevýhoda: začátek natápění teprve po 28. dni

podlahové vytápění hal
Válcovaný beton nebo „Roller Compacted Concrete“ (RCC) je zavlhlý beton. Beton se buď dopraví z betonárky na místo ve vyklápěcím vozidle, nebo se vyrobí na místě. Zpravidla se potom beton uloží pomocí damperu, vyrovná se pomocí laserové technologie a utěsní prostřednictvím vibračních desek a vibračních válců.

Jako nosník trubek, pro uchopení PE-Xa trubek LoWaTec, se použije ocelová rohož (např. Q131 popř. Q188) nebo speciální umělohmotná lišta.

Výhoda: žádné nákladově náročné dilatační spáry funkční vytápění po 3. dni
Nevýhoda: hospodárná instalace betonu teprve u ploch > 2 500 m²