Tepelná pohoda na pracovišti

Home / Tepelná pohoda na pracovišti

Příjemná teplota pracoviště závisí na systému vytápění a chlazení

Při výběru, projektování a uspořádání topného zařízení, se musí dbát na to, aby zaměstnanci nebyli vystavováni zdraví škodlivým tepelným vlivům.

S průmyslovým podlahovým vytápěním LoWaTec vytvoříte ideální pracovní klima pro vaše pracovníky:

  • Teplo přesně tam, kde je potřeba – šíří se od podlahy haly až ke stropu
  • Mírné sálavé teplo, žádný průvan
  • Plná výkonnost pracovníků – nohy v teple a chladná hlava
  • Vytápění / chlazení pomocí jednoho systému
  • Ve shodě s Nařízením pro pracoviště

Nařízení pro pracoviště ohledně teploty

  • V pracovních prostorách musí být během pracovní doby nezávadná vnitřní teplota s ohledem na pracovní činnost a tělesnou námahu pracovníků. Toto platí také pro pracoviště ve skladech, prostory se stroji a vedlejší místnosti.
  • Musí být zajištěno, aby pracovníci nebyli vystaveni v důsledku působení topných zařízení žádným nesnesitelným teplotním rozdílům.
  • Doporučená teplota vzduchu v pracovních prostorách by neměla překročit +26 °C – různé dle typu provozu. Při nižší venkovní teplotě smí být ve výjimečných případech teplota vzduchu vyšší.
  • Povrchová teplota podlahy na stálých pracovních místech v pracovních prostorách by neměla být více než 3 °C pod a 6 °C nad teplotou vzduchu.

Teplotní profil a předání tepla na pracovišti

Zobrazení typických vertikálních teplotních profilů v průmyslové hale s různým vytápěním za různých podmínek:

podlahové vytápění hal

U ohřívačů vzduchu, nebo tmavých zářičů, se vzduch v místnosti ohřeje; tento teplý vzduch unikne ihned po otevření vrat haly. Obnovení vnitřní teploty trvá dlouho a je spojeno s vysokou spotřebou energie.

U průmyslového podlahového vytápění LoWaTec se skládá vytápění haly ze sálavého tepla, které je uchováno v podlahové desce. Toto uchované sálavé teplo je uživateli k dispozici také tehdy, když jsou vrata haly otevřena. Po zavření vrat haly je sálavé teplo (uskladněné množství) okamžitě znovu na 100 % k dispozici!