Průmyslové plošné vytápění LoWaTec-Q4

Home / Průmyslové plošné vytápění LoWaTec-Q4
průmyslové podlahové vytápění a chlazení

Systém průmyslového podlahového vytápění hal LoWaTec-Q4

Průmyslové podlahové vytápění hal LoWaTec-Q4 okružní potrubí je napojeno na rozdělovač a je použito jako rozvodné – rozdělovací vedení. Výhodou této pokládky je, že se může instalovat až 6000 m² na jeden rozdělovač – oproti klasickému systému, kde je možné pouze okolo 1200 m² pro jeden rozdělovač.
 • Hlavní průtok jedné topné skupiny (potrubí d 25 mm) se rozděluje u systému LoWaTec-Q4 na dvě přípojná vedení a umožňuje tím zmenšení průřezu trubky. Potrubní vedení vytápěných ploch je zajištěno pomocí PE-Xa trubky LoWaTec 20×2 mm. Topné okruhy mají u tohoto systému přibližně stejnou délku a budou protékat paralelně, takže všechny topné okruhy budou mít přibližně stejnou tlakovou ztrátu a nastaví si tak stejnou výkonnost v topných okruzích. Připojení topných okruhů na rozdělovač bude provedeno difuzně těsnou mosaznou fitinkou.
 • Rozdělovací potrubí budou položena ve stejných odstupech jako topné okruhy. Tím se stává rozdělovací potrubí zároveň topnou plochou (viz příklad pokládky). Poměrná plocha rozdělovacích potrubí na celkové ploše činí asi 15 až 25 %. Tím odpadá nákladná montáž tepelně izolované potrubní sítě k dalším rozdělovačům v těžko přístupné instalační výšce (>5 m), jelikož centrální rozdělovač může být nainstalován v blízkosti zdroje tepla.

Příklady projektování:

 • ti=15 °C, qH,max =50 W/m²,
  tV/tR=50/35 °C, SÜ=200 mm
  AH, max=350 m², VA 45
 • ti =18°C, qH,max=65 W/m²,
  tV/tR =50/35 °C, SÜ=200 mm
  AH, max =275 m², VA 30
 • ti =18°C (ti=26°C), (Vytápění/chlazení)
  qH,max=65 W/m² (qK,max=24 W/m²)
  tV/tR =40/30 °C (tV/tR =16/20 °C),
  SÜ=200 mm
  AH, max =200 m², VA 15
průmyslové podlahové vytápění a chlazení