Porovnání systémů průmyslového vytápění

Home / Porovnání systémů průmyslového vytápění

Níže v tabulce jsme pro vás připravili porovnání dvou zdrojů průmyslového vytápění pro haly a komerční prostory. Porovnáváme sálavé panely, které se standardně v průmyslových halách používají pro jejich relativně malé pořizovací náklady a průměrné provozní náklady, s průmyslovým podlahovým topením LoWaTec a tepelným čerpadlem vzduch/voda.

Druhá varianta i přes své vysoké pořizovací náklady se jeví jako smysluplná, vzhledem k nízkým provozním nákladům a z toho plynoucí návratnosti cca 6 let. Tepelné čerpadlo oproti panelům nabízí i možnost vytápět přidružené kancelářské prostory, připravovat teplou vodu, přichlazovat a trubky v betonu umožňují i ukládání odpadního tepla.

Průmyslové podlahové vytápění hal má SMYSL

Teplo je tam, kde ho potřebuji a rovnoměrně rozložené

Žádné víření prachu

Systém bez nutnosti servisu a revize

Systém umožňuje i chlazení

Vhodné i pro prostory s vysokou zátěží na 1m2

Nezávislost na zdroji tepla, příprava teplé vody

Max. využitelnost prostoru (regály až do stropu)

Systém pracuje s nízkou provozní teplotou media

Možnost využití odpadního tepla

Akumulace energie do betonové desky - výhoda při větrání

Kalkulace vznikla pro výrobní a skladovací halu 25 x 75 m (ztráta 80 kW), kde převážnou část tvoří vlastní provoz (dílny a sklad) doplněný zázemím a administrativou.

POKUD VÁS ZAJÍMÁ, JAK SI STOJÍ VÁMI POUŽÍVANÉ ŘEŠENÍ S POŘIZOVACÍMI A PROVOZNÍMI NÁKLADY, NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Kdo využívá průmyslové vytápění LoWaTec?