Tepelná čočka

Home / Tepelná čočka

Vlastnosti tepelné čočky

  • Důležitou vlastností vytápěné průmyslové plochy je vytvoření tepelné čočky pod budovou. Tato čočka je různě silná v závislosti na topném systému a kvalitě půdy. Tepelná čočka vzniká nezávisle na topném systému.
  • Pokud je hloubka spodní vody > 3 m, slouží rostlá půda jako nekonečný zásobník tepla; toto uchované teplo bude zpět přivedeno do budovy.
  • Pokud je hloubka spodní vody < 3 m, musí být zásadně zohledněna tepelná izolace.
podlahové vytápění hal

Tepelná čočka neizolované podlahové desky

podlahové vytápění hal
podlahové vytápění hal
  • Vytápění pomocí ohřívačů vzduchu, tmavých zářičů nebo stropních sálavých panelů (ekonomicky nevýhodné řešení). Nekontrolovaným vytápěním pomocí ohřívačů vzduchu, tmavých zářičů nebo stropních sálavých panelů bude podlaha haly vytápěna také na okraji budovy, a tím ovlivní tepelnou ztrátu směrem ven z budovy.
  • Vytápění pomocí průmyslového plošného vytápění (ekonomicky výhodné řešení). Na základě minimálního odstupu vnějších topných trubek u průmyslového plošného vytápění k okraji haly může být tepelná čočka kontrolovaně udržována uvnitř průmyslové haly a lze se tak vyvarovat tepelné ztrátě přes venkovní tepelný most