Průmyslové plošné vytápění LoWaTec-Q2

Home / Průmyslové plošné vytápění LoWaTec-Q2
průmyslové podlahové vytápění a chlazení

Systém průmyslového podlahového vytápění hal LoWaTec-Q2

U průmyslového podlahového vytápění hal LoWaTec-Q2 budou topné okruhy klasicky napojeny na průmyslový rozdělovač. Tento systém je vhodný pro „menší“ plochy až do 1200 m². V průmyslové hale s různým vytápěním / chlazením za různých podmínek:
 • Jednotlivé vytápěné plochy budou opatřeny PE-Xa trubkami LoWaTec o rozměrech 20×2,0 mm resp. 25×2,3 mm a připojeny na průmyslový rozdělovač. K ohybu potrubí před rozdělovačem budou použity oblouky potrubního vedení.
 • Na základě realizovatelných délek topného okruhu asi 200-280 m (podle případu použití) a maximálního průtoku vody průmyslovým rozdělovačem, je maximálně připojitelná topná  plocha pro jeden rozdělovač menší než u systému LoWaTec-Q4. LoWaTec-Q2 je pro mnohé „menší“ objekty ovšem dostačující.
 • Průmyslové rozdělovače od firmy LoWaTec jsou k dostání od 2 až po 20 topných okruhů. Připojení topných trubek bude provedeno pomocí svěrného šroubení 25 mm.

Příklady projektování:

 • ti=15 °C, qH,max =50 W/m²,
  tV/tR=50/35 °C, SÜ=200 mm
  AH, max=100 m², VA 45
 • ti =18 °C, qH,max=65 W/m²,
  tV/tR =50/35 °C, SÜ=200 mm
  AH, max =75 m², VA 30
 • ti =18 °C (ti=26 °C), (Vytápění/Chlazení
  qH, max=65 W/m² (qK,max=24 W/m²)
  tV/tR =40/30 °C (tV/tR =16/20 °C),
  Ü=200 mm
  AH, max =35 m², VA 15
průmyslové podlahové vytápění a chlazení