Betonové dilatační spáry

Home / Betonové dilatační spáry

Problematika betonových dilatačních spár

Návrh dilatačních spár

Návrh těchto spár má na starosti projektant budovy, popř. statik. Na základě nízké topné teploty jsou nezávislé na průmyslovém plošném vytápění. Zásadně se rozlišuje mezi spárami:

Jalové spáry (řezané spáry)

Jalové spáry jsou „uměle vytvořené trhliny“ v podlahové desce a slouží jako místo žádaného zlomu. Po vytvrzení betonu bude příčný řez oslaben naříznutím povrchu a bude vyprovokováno vytvoření trhliny na defi novaném místě (kontrolované tvoření trhliny). Hloubka řezu činí asi 25 až 30 % tloušťky desky. Řezání nesmí být provedeno příliš brzy, jelikož řez se v nedostatečně vytvrzeném betonu „třepí“. Jalové spáry budou u velkoplošného betonování uspořádány jako příčné a podélné spáry, jakož i příčné spáry při betonování v pásech – potrubí není nutno dodatečně chránit.

podlahové vytápění hal
podlahové vytápění hal

Pracovní spáry

Pracovní spáry vznikají nabetonováním na odpojený, dříve vyrobený výřez. Vytvoření je na pero a drážku, při spojení hmoždinkami s hladkými čelními plochami. Oddělíte betonovou desku po celé její tloušťce. Pracovní spáry budou uspořádány jako podélné spáry při betonování v pásech a jako příčné spáry při betonování v polích.

Prostorové spáry

Prostorové spáry oddělují podlahovou desku od jiných stavebních dílů, jako např. podpěr, stěn, šachet, žlabů atd. Tím se zamezí přenosu dodatečné horizontální zátěže ve vstupním nebo výstupním stavebním dílu. Dále by měly prostorové spáry umožnit volné rozpínání betonu, která jsou potřeba pro omezení velikosti prvků a spárami, které oddělují jeden stavební díl od druhého. Odborný projektant pro vytápění potřebuje tento plán spár, aby podle toho určil a naplánoval topné okruhy.

podlahové vytápění hal